Info

Ny identitet og nettsider for Psykologen Innstrand. Stikkordet for identiteten er «skyfri himmel». Målet er et godt liv med alt vi er, har med oss og har rundt oss. Et godt liv er nærhet til hverandre og naturen. En god hverdag. Enkelt, lekent og fargerikt er stikkord vi brukte under utviklingen av profilen. Det trenger ikke være et klinisk uttrykk selv om det handler om psykologi. Fokuset er på hva man vil oppnå med terapien, fremfor tilstanden en er i som pasient.

Nettside: www.psykologeninnstrand.no

Oppdragsgiver – Psykologen Innstrand (Graphiq)
Lansert – 2018
Type – Logo, identitet, illustrasjon, nettside, wordpress utvikling