Info

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vise hvordan digitalisering av atferd innen helse endrer seg. Målet er å visuelt vise pasientreisen gjennom ulike scenarier og hvordan ulike aktører underveis må samhandle med pasienten.

Helsedirektoratet ønsket enkle illustrasjoner for å visualisere tjenesteforløpene.

Oppdragsgiver – Helsedirektoratet og Graphiq
Lansert – 2019
Arbeid –  Illustrasjon, layout, farger, ikoner