Info

Utvikling av identitet for Harviken småbruk. En delt bedrift: Der den ene delen av bedriften har fokus på grønne oppgaver og den andre har fokus på kjøkkenet, matkurs, seminar/teambuilding og partering. Fra jord til bord. Lærer deg mattradisjoner. Fokus på kvalitet kontra kvantitet.

I arbeidet med identiten tok vi tak i de ulike delene som bedriften skal tilby og utviklet et unikt symbol for hver del som både kan brukes hver for seg og som en helhet. Dette beskriver virksomheten, samtidig som det gir et helhetlig og egenartet uttrykk. I utviklingen tok vi tak i tradisjon, norsk kultur og skog som inspirasjon.

Oppdragsgiver – Harviken Småbruk
Lanser – 2018
Arbeid – Logo, identitet