Info

Utvikling av identitet for Harviken småbruk. En delt bedrift: Der den ene delen av bedriften har fokus på grønne oppgaver og den andre har fokus på kjøkkenet, matkurs, seminar/teambuilding og partering. Fra jord til bord. Lærer deg mattradisjoner. Fokus på kvalitet kontra kvantitet.

I arbeidet med identiten tok vi tak i de ulike delene som bedriften skal tilby og utviklet et unikt symbol for hver del. Dette beskriver virksomheten, samtidig som det gir et spennende uttrykk. I utviklingen tok vi tak i tradisjon, norsk kultur og skog

Oppdragsgiver – Graphiq (Harviken Småbruk)
Lanser – 2018
Arbeid – Logo, identitet