Koalisjonen for sjeldne sykdommer

Info

Koalisjonen for sjeldne sykdommer skal arbeide for å bedre livskvalitet og helse til pasienter med sjeldne sykdommer. Koalisjonen består i dag av ulike bioteknologiske selskaper.

Vi utviklet en identitet og nettside. De ønsket en informativ nettside med enkel utforming som de  kunne administrere selv. Målgruppen er politikere og andre aktører med interesse for Koalisjonen.

Vi utformet en nøytral identitet med inspirasjon fra naturen og forskning. En kjøligere blå ble brukt mot en varm grå bakgrunnsfarge for å skape kontrast i profilen. Bildene i profilen er av løvetannfrø som er sett tett på, nesten mikroskopisk – dette bidrar til å gi liv til det nøytrale temaet på nettsiden. Skriftsnittet er med på underbygge troverdigheten til identiteten.

Se nettsiden her: koalisjonenforsjeldnesykdommer.no

Oppdragsgiver: Graphiq (Koalisjonen)
Lansert: 2018
Arbeid: Logo, profil, nettside, WordPress utvikling
koalisjonen enkel nettside WordPress logo identitet