Info

Kunden ønsket en enkel klassisk profil med et snev av kvalitet og kongelighet. De ønsket at logoen kunne brukes i flere prosjekter med Royal som hovednavn og S21 som prosjektnavn, som byttes ut ved nye prosjekter. Vi utarbeidet en enkel profil med kjølige blå og gråtoner og med to kontrasterende fonter. Det tunge romanske skriftsnittet i logoen har en kongelig og sterk identitet som står i kontrast til den lette sans-serifen i brødteksten.

Rammen rundt logoen er med å samle hovednavnet og profilnavnet til en helhet og gjør at man lett kan bytte ut prosjektnavnet ved andre prosjekter. Layouten er holdt stram og luftig.

Oppdragsgiver – Lightroom Studio
Lansert – 2017
Arbeid – prospekt, logo, identitet