Info

Agri Analyse ønsket et Illustrerert kart med de nye kommunegrensene i Vestfold med oversikt over produksjonen i fylket. Det ble utviklet symboler for de ulike produksjonene som både ble brukt på kartet og skal brukes videre som frittstående ikoner.
Symbolene har et enkelt uttrykk og ble bygget opp av geometriske former, men med en egen gjennomgående stil og identitet. Fargeskalaen ble utarbeidet for å passe sammen med kartet som en helhet.

Oppdragsgiver –  Agri Analyse (Graphiq)
Lansert 2017
Arbeid plakat, illustrasjon, symboler