Info

Redesign av Swix smøretips appen til et mer moderne utrykk. Stikkordene som grunnlag for designets uttrykk: dynamisk, nordisk og intuitiv.

Personlig prosjekt
År – 2016